خانه محصولات جعبه جای دستمال چوبی خمیده
image not found

جعبه جای دستمال چوبی خمیده

قیمت: ۸۷,۰۰۰ تومان
دکوری های چوبی

این محصول که با برش های متعدد توسط دستگاه لیزر قابلیت انعطاف به خود گرفته به طوری که همانطور در تصاویر زیر ملاحظه میکنید ورق چوب به راحتی حالت خم به خود  گرفته و کششی شده  و برای همین " جعبه خمیده" نامگذاری شده است . در این جعبه میتوان دستمال های کاغذی بصورت فله ای قرار داد . باز کردن درب جعبه به راحتی و بصورت کششی انجام میشود
این جعبه علاوه برای استفاده جای دستمال کاغذی قابلیت استفاده جهت سبد گل را نیز داراست به طوری که میتوان آنرا به جای سبد گل نیز استفاده کرد ( تصویر زیر استفاده از جعبه خمیده چوبی برای سبد گل طبیعی را نشان میدهد)


توجه !
هدف از ارائه سه تصویر بالا قابلیت این محصول را برای استفاده از سبد گل را نشان میدهد و در صورت تمایل ، شما خود میتوانید نسبت به گل آرایی این محصول اقدام نمایید و این محصول با گل ارسال نخواهد شد