خانه محصولات برج ایفل چوبی
image not found

برج ایفل چوبی

قیمت: ۵۳۷,۰۰۰ تومان
دکوری های چوبی

برج ایفل چوبی


برجهای ایفل پیکو
ساخته شده از چوب طبیعی درخت راش و صنوبر
ارتفاع: ۶۵ سانتیمتر
وزن: ۵۵۰ گرمقطعات برج ایفل قبل از مونتاژ و داخل جعبه ( سمت چپ تصویر )
برج ایفل تماماٌ ساخت شده از چوب طبیعی درخت صنوبر